Curriculum Vitae for

Bill Hussmann

Resume

 

Med min store interesse i produktionsstyring og planlægning har jeg gennem de sidste 35 år arbejdet med opgaver inden for området ERP systemer blandt andet hos IBM og Cap Gemini. Arbejdet har været fordelt mellem ledelse, forandrings-ledelse og rådgivning af medarbej-dere inden for ERP området og projektledelse i forbindelse med implementering af standard-systemer. I perioder har jeg arbejdet i inter-nationale ERP-projekter og har derigennem fået en del international erfaring.

 

I forbindelse med det daglige ledelsesmæssige arbejde, har der været rig mulighed for at arbejde med praktiske løsninger i forbindelse med anvendelse af systemerne. Deltagelse i virksomhedernes stra-tegiske planlægning og salgsaktiviteter har været en naturlig del af mit arbejde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhvervskvalifikationer

 

Jeg har igennem en lang årrække erhvervet et dybtgående kendskab til følgende applikationsområder:

 

Produktionplanlægning og lagerstyring
MPS -Master Production Scheduling

     MRP -Material Req. Planning

     CRP - Capacity Req. Planning

     INV – Inventory Control & reporting

Produkt- og oprationsbeskrivelser

     BOM -Bill Of Material 

     MDM -Mfg. Data Management

Jobrapportering og effektivitetsmålinger

     SFC - Shop Floor Control

Kvalitet styring og kontrol

     QMS - Quality Mgn. System

     LMS - Laboratory Mgn. System

          Logistik management

     OLM - Outbound Logistic Mgn.

     ILM - Inbound Logistic Mgn.

Indkøb og kontraktbehandling

     SCM - Supplay Chain Mgn.

Ordrebehandling

 

Igennem de sidste 5 år har jeg desuden også arbejdet med løsninger inden for følgende områder:

 

Undervisning

      EDB slutbrugeruddannelse

      E-Learning 

      Applikationsuddannelse


 

Parallelt med applikationsopgaver har jeg i mit erhvervsforløb varetaget følgende funktioner:

 

Ledelse & personaleforhold:

       Opbygning af teams, Teambuilding,

       Opgavefordeler, koordinering og opfølgning

        Konsolidering af resultater og rapportering
Samtale og vejledning af medarbejdere
Forhandling og personaleansættelse

        Deltaget i strategiarbejde

        Budgetarbejde

        Ansættelse og afskedigelse

 

 Systemdesign

      Analyse af opgave

      Design af løsning

      Estimering af opgaver

     Test

 

Salg

     Demonstration af HW/SW løsninger

     Forståelse og indlevelse i kundens opgaver

     Salgssupport

 

Projektledelse

       Gennemført en lang række Implementeringsprojekter omkring ERP systemer

       Gennemført SW–udviklingsprojekter

       Generelt projektarbejde

 

                EDB

                      Indkøb og forhandling med leverandør 

                      Brugersupport til PC brugere

                      Driftafvikling og backup rutiner

                     Installation og opsætning af styresystem 

 

Ansættelsessteder

·       Vestas Team manager, 2007 – 2011

·        Frelance  ERP konsulent, 2001 – 2006

·        Cap Gemini, Team leder for BPCS-gruppen og applikationskonsulent 1996 –2001

·        WM-Data, Applikationskonsulent, 1991 – 1996

·        IFM Systemer A/S, Afdelingsleder, 1986 – 1991

·        IBM Danmark A/S, Systemkonsulent, 1973 – 1986

·        Søværnet, elev 1964 – 1969, leder 1969 – 1973

 

Uddannelse & kurser

 

·       1999           Cap Gemini ledertræning

·        1994           CPIM/APICS

·       1986           IBM lederuddannelse

·       1978           IBM salgsskole

·       1975           Præsentationsteknik

·       1973           Udvidet teknisk eksamen

·       1970:          Søværnets sergentskole

·       1969:          Elektromekaniker

 

 

Sprogkundskaber

·        Taler og skriver engelsk

·        Har modtaget og foretaget undervisning på engelsk

 

International erfaring

·        Har deltaget i projekter med personer fra hele EU & USA

·        Foretaget forhandlinger i USA og England

 

 

Personlige oplysninger og fritidsinteresser

 

Jeg er gift med Randi og vi har to børn på henholdsvis 28 og 25 år. Fritiden går med hus & have samt sport. Om sommeren er cykling en yndet fritidsinteresse, om vinteren er alpint skiløb den foretrukne fritidsinteresse, der for øvrigt kombineres med vintercamping på skisportsstedet.

 

 

 

 

CV for

Bill Hussmann